افسردگی فصلی
روانشناسی
تیم محتوا

افسردگی فصلی

افسردگی فصلی یا اختلال عاطفی فصلی (SAD) نوعی افسردگی است که با فصول سال می‌آید و می‌رود. بنابراین اگر حس می‌کنید، غالباً در یک فصل

ادامه مطلب »
راه‌های مدیریت و کنترل خشم
روانشناسی
تیم محتوا

راه‌های مدیریت و کنترل خشم

آیا حرکت آرام اتومبیلی جلویی، شما را عصبانی می‌کند؟ آیا وقتی کودک شما به حرفتان گوش نمی‌دهد، از خشم سرخ می‌شوید؟ اول اینکه باید بدانید،

ادامه مطلب »