روش های کلیدی خود مراقبتی جسم و روان

روش های کلیدی خود مراقبتی جسم و روان

همه ما برای اینکه زندگی بهتری رو تجربه کنیم، باید روزانه از لحاظ عملكرد جسمی، روانی، اجتماعي، معنوي و رشد فردی به مراقبت از خود بپردازیم. اینجا با این نکات مهم خود مراقبتی بیشتر آشنا می‌شوید.

روش های کلیدی خود مراقبتی جسم و روان

 

جهت مشاوره می توانید با مشاوران بهشو ارتباط برقرار فرمایید.

مقالات مرتبط

به منظور استفاده از سامانه بهشو، ابتدا وارد شوید